Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

  • I rok II-go Stopnia Kulturoznawstwo – Kultura Cyfrowa
  • II rok English in Public Communication
  • II rok Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych

o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe.