Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

  • II rok Filologia Angielska – specjalność zawodowa – wszystkie specjalności,
  •  III rok Edukacja Techniczno Informatyczna,
  • II rok Ochrona środowiska,
  • II rok Inżynieria Środowiska 3,5 l,
  • II rok Odnawialne Źródła Energii.

o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe.