Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

  • III rok Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym,
  • III rok Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Językiem Obcym,
  • I rok II-go stopnia Praca Socjalna

o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki.