Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

  • III rok Pedagogiki Małego Dziecka z Wychowaniem Przedszkolnym.
  • III rok Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Edukacją Artystyczną,
  • III rok Filologia z Logopedią – specjalność nauczycielska.

o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki.