Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

  • II rok Gospodarka Przestrzenna,
  • II rok Zarządzanie Marketingowe,
  • II rok Ekonomia,
  • II rok Biotechnologia Medyczna,
  • II rok Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych,
  • II rok Rolnictwo,
  • II rok Ochrona Środowiska,
  • III rok Ochrona Środowiska,
  • II rok Chemia i Analityka Żywności,
  • III rok Chemia Nowoczesnych Materiałów

o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki.