Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

 • II rok Chemia Organiczna,
 • II rok Odnawialne Źródła Energii,
 • III rok Teologia Kapłańska,
 • III rok Architektura Krajobrazu,
 • II rok Biologia,
 • III rok Edukacja Techniczno Informatyczna,
 • II rok Biotechnologia,
 • II rok Informatyka – inż + licencjat,
 • II rok Kultura i Turystyka Śródziemnomorska,
 • II rok filologia romańska od Podstaw,
 • II rok Chemia Biologiczna,
 • II rok Logistyka

o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki.