Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

  • II rok Muzykologia z Edukacją Artystyczną,
  • II rok Filologia Germańska z Językiem Niemieckim w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolne,j
  • II rok Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną,
  • I rok II-go Stopnia Filologia Angielska – Specjalność Nauczycielska,
  • I rok II-go Stopnia Historia – Specjalność Nauczycielska

o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki.