Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.Uwaga! Siedziba Zakładu Praktyk została przeniesiona i znajduje się obecnie na parterze w pokoju 29 i 30 w DS. Mrowisko.