Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem Biuro Dydaktyki i Spraw Studentów zwraca się z prośbą o zmianę formy zgłaszania spraw związanych z PRAKTYKAMI STUDENCKIMI z osobistego na inne formy, tj.: