Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.UWAGA Studenci! Przedłużamy przyjmowanie skierowań na praktyki do końca kwietnia
Dokumenty skierowań prosimy wysyłać w formie zeskanowanej, zdjęcia w załączniku na adres: Praktyki Studenckie Edukacja Ustawiczna.
mail: praktykicedu@uni.opole.pl