Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.W związku z zarządzeniem nr 24/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego, uprzejmie informujemy, że od dnia 16.03.2020 do dnia 31.03.2020 r. wszystkie sprawy związane z PRAKTYKAMI STUDENCKIMI realizowane będą  drogą elektroniczną. Wszystkie zapytania proszę kierować na adres: praktykicedu@uni.opole.pl

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego (PDF, 122 KB)