Zaznacz stronę

Warsztaty dramaturgiczne dla Seniorów

Warsztaty dramaturgiczne dla Seniorów
Cel główny: Zdobycie umiejętności wyrażania własnych uczuć i przemyśleń w formie tekstu dramatycznego. Poznanie dramatu i teatru od kulis, co ułatwia lekturę tekstów literackich i teatralnych.
Cele szczegółowe:
  • Praktyczne zdobywanie umiejętności w pisaniu dramatów.
  • Poznawanie w procesie twórczym dramatycznej struktury utworów lterackich.
Opis programu: Wyrażanie własnych przeżyć i doświadczeń życiowych w formie tekstu dramatycznego. Rozwijanie własnych inspiracji. Pisanie dialogów wpisanych w konkretną sytuację teatralną. Sporządzanie planu scen i większych struktur dramatycznych. Tworzenie postaci dramatycznych.
Efekty kształcenia:
  • Słuchacz zdobywa podstawową wiedzę w zakresie pisania, budowania i analizowania utworów dramatycznych.
  • Poznaje charakter i specyfikę tekstów dramatycznych.
  • Potrafi przygotować plan scen i napisać dialogi.
  • Zdobywa umiejętność krytycznej oceny swoich tekstów.
  • Jest przygotowany do świadomej lektury dramatów i odbioru ich w teatrze.
  • Słuchacz potrafi wyrażać swoje przeżycia i doświadczenia w tworzonym przez siebie tekście.
  • Jest gotowy do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy o dramacie i teatrze.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: K-0008-1-a-2014/15
Prowadzący: dr hab. Zbigniew Władysław Solski

(pracownik Instytutu Filologii Polskiej UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin:  oferta kursu zawieszona
Forma prowadzenia zajęć: warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy