Zaznacz stronę

Warsztaty dramaturgiczne dla Seniorów

Warsztaty dramaturgiczne dla Seniorów
Cel główny: Zdobycie umiejętności wyrażania własnych uczuć i przemyśleń w formie tekstu dramatycznego. Poznanie dramatu i teatru od kulis, co ułatwia lekturę tekstów literackich i teatralnych.
Cele szczegółowe:
  • Praktyczne zdobywanie umiejętności w pisaniu dramatów.
  • Poznawanie w procesie twórczym dramatycznej struktury utworów lterackich.
Opis programu: Wyrażanie własnych przeżyć i doświadczeń życiowych w formie tekstu dramatycznego. Rozwijanie własnych inspiracji. Pisanie dialogów wpisanych w konkretną sytuację teatralną. Sporządzanie planu scen i większych struktur dramatycznych. Tworzenie postaci dramatycznych.
Efekty kształcenia:
  • Słuchacz zdobywa podstawową wiedzę w zakresie pisania, budowania i analizowania utworów dramatycznych.
  • Poznaje charakter i specyfikę tekstów dramatycznych.
  • Potrafi przygotować plan scen i napisać dialogi.
  • Zdobywa umiejętność krytycznej oceny swoich tekstów.
  • Jest przygotowany do świadomej lektury dramatów i odbioru ich w teatrze.
  • Słuchacz potrafi wyrażać swoje przeżycia i doświadczenia w tworzonym przez siebie tekście.
  • Jest gotowy do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy o dramacie i teatrze.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: K-0008-1-a-2014/15
Prowadzący: dr hab. Zbigniew Władysław Solski

(pracownik Instytutu Filologii Polskiej UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin:  oferta kursu zawieszona
Forma prowadzenia zajęć: warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close