Zaznacz stronę

Wschodnie i zachodnie filozofie szczęścia

Wschodnie i zachodnie filozofie szczęścia
Cel główny: Poznanie teorii i metod osiągania szczęścia proponowanych przez myślicieli Wschodu i Zachodu.
Cele szczegółowe:  
  • Wyeksponowanie terapeutycznego wymiaru refleksji filozoficznej. Wschodnie i zachodnie metody pracy z umysłem
  • Sposoby uzyskiwania spokoju ducha w ujęciu stoików oraz wschodnich mistrzów duchowości.
  • Osobista samorealizacja i etyka cnót – definicja i rodzaje cnót (zalet charakteru i osobistych sprawności).
  • Metody doskonalenia charakteru, uzyskiwania integracji wewnętrznej i realizowania dobrego życia.
  • Rozwijanie mądrości praktycznej.
Opis programu:

Filozofia jako terapia – ćwiczenia duchowe. Wschodnie i zachodnie metody pracy z umysłem. Poznawanie sposobów rozwiązywania życiowych problemów.

Filozofia ujęta jest jako nauka poszukiwania mądrości życiowej, jako sposób na dobre życie, jako poszukiwanie metod osiągania szczęścia. Ukazanie starożytnych i współczesnych modeli psychiki ludzkiej i narzędzi pracy z umysłem. Wschodnie i zachodnie metody pracy z umysłem. Rozwijanie mądrości praktycznej. Metody doskonalenia charakteru, uzyskiwania integracji wewnętrznej i realizowania dobrego życia.

Efekty kształcenia: Słuchacze mają wiedzę o teoriach i metodach osiągania szczęścia proponowanych przez myślicieli Wschodu i Zachodu. Znają współczesne teorie psychologiczne dotyczące szczęścia. Potrafią wskazać przydatność filozoficznych i psychologicznych teorii szczęścia. Umieją zastosować niektóre techniki pracy z umysłem. Dostrzegają swoje możliwości w kierowaniu życiem.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: R-0016-1-a-2014/15
Prowadzący: dr hab. Grzegorz Francuz (pracownik Instytutu Filozofii UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy