Zaznacz stronę

Wschodnie i zachodnie filozofie szczęścia

Wschodnie i zachodnie filozofie szczęścia
Cel główny: Poznanie teorii i metod osiągania szczęścia proponowanych przez myślicieli Wschodu i Zachodu.
Cele szczegółowe:  
  • Wyeksponowanie terapeutycznego wymiaru refleksji filozoficznej. Wschodnie i zachodnie metody pracy z umysłem
  • Sposoby uzyskiwania spokoju ducha w ujęciu stoików oraz wschodnich mistrzów duchowości.
  • Osobista samorealizacja i etyka cnót – definicja i rodzaje cnót (zalet charakteru i osobistych sprawności).
  • Metody doskonalenia charakteru, uzyskiwania integracji wewnętrznej i realizowania dobrego życia.
  • Rozwijanie mądrości praktycznej.
Opis programu:

Filozofia jako terapia – ćwiczenia duchowe. Wschodnie i zachodnie metody pracy z umysłem. Poznawanie sposobów rozwiązywania życiowych problemów.

Filozofia ujęta jest jako nauka poszukiwania mądrości życiowej, jako sposób na dobre życie, jako poszukiwanie metod osiągania szczęścia. Ukazanie starożytnych i współczesnych modeli psychiki ludzkiej i narzędzi pracy z umysłem. Wschodnie i zachodnie metody pracy z umysłem. Rozwijanie mądrości praktycznej. Metody doskonalenia charakteru, uzyskiwania integracji wewnętrznej i realizowania dobrego życia.

Efekty kształcenia: Słuchacze mają wiedzę o teoriach i metodach osiągania szczęścia proponowanych przez myślicieli Wschodu i Zachodu. Znają współczesne teorie psychologiczne dotyczące szczęścia. Potrafią wskazać przydatność filozoficznych i psychologicznych teorii szczęścia. Umieją zastosować niektóre techniki pracy z umysłem. Dostrzegają swoje możliwości w kierowaniu życiem.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: R-0016-1-a-2014/15
Prowadzący: dr hab. Grzegorz Francuz (pracownik Instytutu Filozofii UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close