Zaznacz stronę

Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzanie sobą w czasie
Cel główny: Rozwijanie umiejętności efektywnego zarządzania sobą w czasie.
Cele szczegółowe:
 • Zwiększanie wiedzy na temat technik zarządzania sobą w czasie
 • Zwiększanie świadomości korzyści i strat wynikających z odkładania pewnych spraw na później
 • Zwiększanie wiedzy na temat „złodziei czasu”
 • Rozwijanie umiejętności wyznaczania priorytetów
 • Rozwijanie umiejętności planowania zadań
 • Rozwijanie umiejętności formułowania celów krótko, średnio i długoterminowych.
Opis programu: Głównym celem warsztatu z Zarządzania sobą w czasie jest rozwijanie umiejętności skutecznego planowania i wyznaczania priorytetów. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane najbardziej znane techniki temu służące: reguła podstawowa 60:40, matryca Eisenhowera, zasada Pareto 80/20, zasada ABC, metoda ALPEN. Ponadto uczestnicy zajęć będą mogli zidentyfikować swoich własnych „złodziei czasu” i dokonać analizy korzyści i strat płynących z odwlekania. Dowiedzą się także jak formułować cele krótko, średnio i długoterminowe w oparciu o koncepcję SMARTER i jak efektywnie wykorzystywać swój czas.
Efekty kształcenia:

Wiedza

 • Uczestnik zajęć zna techniki zarządzania sobą w czasie
 • Wie czym może być spowodowane odkładanie spraw na później
 • Wie co robić by terminowo realizować zdania

Umiejętności

 • Potrafi planować swoje działania i wyznaczać priorytety
 • Potrafi formułować cele w oparciu o koncepcję SMARTER
 • Potrafi zarządzać swoim grafikiem

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Uczestnik zajęć ma świadomość wartości jaką stanowi czas i jego dobre wykorzystanie
 • Posiada gotowość do rezygnacji ze zidentyfikowanych „złodziei czasu

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: E-0011-1-A-2014|15
Prowadzący: mgr Agnieszka Franczyk

(pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 8
Cena kursu: 110zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem
Forma prowadzenia zajęć: warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane  mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy