Zaznacz stronę

Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzanie sobą w czasie
Cel główny: Rozwijanie umiejętności efektywnego zarządzania sobą w czasie.
Cele szczegółowe:
 • Zwiększanie wiedzy na temat technik zarządzania sobą w czasie
 • Zwiększanie świadomości korzyści i strat wynikających z odkładania pewnych spraw na później
 • Zwiększanie wiedzy na temat „złodziei czasu”
 • Rozwijanie umiejętności wyznaczania priorytetów
 • Rozwijanie umiejętności planowania zadań
 • Rozwijanie umiejętności formułowania celów krótko, średnio i długoterminowych.
Opis programu: Głównym celem warsztatu z Zarządzania sobą w czasie jest rozwijanie umiejętności skutecznego planowania i wyznaczania priorytetów. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane najbardziej znane techniki temu służące: reguła podstawowa 60:40, matryca Eisenhowera, zasada Pareto 80/20, zasada ABC, metoda ALPEN. Ponadto uczestnicy zajęć będą mogli zidentyfikować swoich własnych „złodziei czasu” i dokonać analizy korzyści i strat płynących z odwlekania. Dowiedzą się także jak formułować cele krótko, średnio i długoterminowe w oparciu o koncepcję SMARTER i jak efektywnie wykorzystywać swój czas.
Efekty kształcenia:

Wiedza

 • Uczestnik zajęć zna techniki zarządzania sobą w czasie
 • Wie czym może być spowodowane odkładanie spraw na później
 • Wie co robić by terminowo realizować zdania

Umiejętności

 • Potrafi planować swoje działania i wyznaczać priorytety
 • Potrafi formułować cele w oparciu o koncepcję SMARTER
 • Potrafi zarządzać swoim grafikiem

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Uczestnik zajęć ma świadomość wartości jaką stanowi czas i jego dobre wykorzystanie
 • Posiada gotowość do rezygnacji ze zidentyfikowanych „złodziei czasu

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: E-0011-1-A-2014|15
Prowadzący: mgr Agnieszka Franczyk

(pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 8
Cena kursu: 110zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem
Forma prowadzenia zajęć: warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane  mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close