Zaznacz stronę

zgoda nr WRE.5632.4.2018 na prowadzenie następujących kursów:

Studenci na wykładzie

Zgodnie z art.92 q ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego otrzymało zgodę Kuratorium Oświaty w Opolu nr WRE.5632.4.2018 na prowadzenie następujących kursów:

  • kurs na wychowawcę wypoczynku,
  • kurs dla kierownika wypoczynku.

[Opublikowano: 15.03.2018r. godz. 10:06]