Zaznacz stronę

 Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.Zgodnie z art.92 q ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego otrzymało zgodę Kuratorium Oświaty w Opolu nr WRE.5632.3.2017 na prowadzenie następujących kursów:
Kurs na wychowawcę wypoczynku,
Kurs na kierowników wypoczynku.