Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.Zgodnie z decyzją Kanclerza UO informuję, że w dniu dzisiejszym, tj. 01 lipca 2019 r. – poniedziałek dzień pracy kończy się o godz. 13:00