Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej. Przedstawia Niebieska kłódkę.

Zgodnie z decyzją nr 1 /2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marka Masnyka w dniach 27  – 29 grudnia 2017r. wszystkie obiekty Uniwersytetu Opolskiego będą zamknięte. W tym okresie nie będą odbywały się zajęcia ze studentami, nie będą pracowały jednostki administracyjne Uczelni ani biblioteki.