Zaznacz stronę

Zmień marzenia na cele

Zmień marzenia na cele
Cel główny: Celem warsztatów jest podnoszenie samoświadomości uczestników w odniesieniu do tego, czego pragną w życiu zawodowym czy prywatnym, a co zwykle pozostaje w sferze marzeń. Poprzez wybrane techniki coachingowe służące aktywizowaniu procesu refleksji, uczestnicy będą pracować nad zamianą marzeń na cele i działania.
Cele szczegółowe:
 • Uczestnik określa własny cel do realizacji
 • Stosuje miary celu
 • Wizualizuje efekt celu w sferze fizycznej, mentalnej, emocjonalnej i społecznej
 • Dokonuje refleksji na temat własnych wartości
 • Dokonuje refleksji na temat własnych przekonań
 • Analizuje swoje mocne strony
 • Analizuje i porównuje swoje zasoby
 • Analizuje różne potencjalne możliwości działania
 • Podejmuje decyzję o działaniu
 • Bierze odpowiedzialność za sukces swoich działań.
Opis programu: Zajęcia opracowane są w oparciu o zadania coachingowe wg standardów CoachWise oraz NormanBenett, które stymulują pracę z celami zawodowymi i niezawodowymi, tożsamością, wartościami, talentami, przekonaniami, tworzeniem relacji, emocjami, efektywnością własnych działań, podejmowaniem decyzji. Ramowy program zajęć bazuje na 4 filarach: określenie celu, wizja efektu celu, analiza zasobów, analiza możliwości działań.
Efekty kształcenia:

·         Uczestnik zna terminologię coachingową.

 • Stosuje refleksję w analizie własnych potrzeb, wartości, celów, blokad, możliwości.
 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z własnym celem zawodowym bądź niezawodowym.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: E-0007-1-a-2014|15
Prowadzący: dr Małgorzata Adams-Tukiendorf

(pracownik Instytutu Filologii Angielskiej UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane  mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close