Zaznacz stronę

Zmień marzenia na cele

Zmień marzenia na cele
Cel główny: Celem warsztatów jest podnoszenie samoświadomości uczestników w odniesieniu do tego, czego pragną w życiu zawodowym czy prywatnym, a co zwykle pozostaje w sferze marzeń. Poprzez wybrane techniki coachingowe służące aktywizowaniu procesu refleksji, uczestnicy będą pracować nad zamianą marzeń na cele i działania.
Cele szczegółowe:
 • Uczestnik określa własny cel do realizacji
 • Stosuje miary celu
 • Wizualizuje efekt celu w sferze fizycznej, mentalnej, emocjonalnej i społecznej
 • Dokonuje refleksji na temat własnych wartości
 • Dokonuje refleksji na temat własnych przekonań
 • Analizuje swoje mocne strony
 • Analizuje i porównuje swoje zasoby
 • Analizuje różne potencjalne możliwości działania
 • Podejmuje decyzję o działaniu
 • Bierze odpowiedzialność za sukces swoich działań.
Opis programu: Zajęcia opracowane są w oparciu o zadania coachingowe wg standardów CoachWise oraz NormanBenett, które stymulują pracę z celami zawodowymi i niezawodowymi, tożsamością, wartościami, talentami, przekonaniami, tworzeniem relacji, emocjami, efektywnością własnych działań, podejmowaniem decyzji. Ramowy program zajęć bazuje na 4 filarach: określenie celu, wizja efektu celu, analiza zasobów, analiza możliwości działań.
Efekty kształcenia:

·         Uczestnik zna terminologię coachingową.

 • Stosuje refleksję w analizie własnych potrzeb, wartości, celów, blokad, możliwości.
 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z własnym celem zawodowym bądź niezawodowym.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: E-0007-1-a-2014|15
Prowadzący: dr Małgorzata Adams-Tukiendorf

(pracownik Instytutu Filologii Angielskiej UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane  mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy